Chorvatský jádřinec

BUĎTE JÁDREM ARTS MANANAGEMENTU, BUĎTE V JÁDRU TĚCH, KTEŘÍ TO ROZTOČÍ V KULISÁCH NÁDHERNÉHO ADRIATIKU.

31. 8. – 9. 9. 2018

Jako každý rok, i tento rok pořádáme plavbu pro studenty arts managementu, kde celá arts jachta původně vznikla. Jsme věrni této tradici! Pro drtivou část studentů to bude první plavba v životě. Poprvé vám to vystřelí existenciály do vesmíru, propadnete totální extázi ze slunce, koupaček na moři a nočních toulání po ostrovech a tamních barech. Je to životně redefinující zážitek, zcela extatický!
Tento rok poprvé pojedeme ze Zadaru, z úžasného města, na jehož pobřeží duní varhany, na které hrají vlny dorážející na břeh. Vydáme se tentokrát na sever, pryč od drahé a zběsilé Dalmácie, která nebývá, co se týče služeb, úplně vstřícná. Bude to mocné, bude to zběsilé a bude to měnit vaše životy…
A protože je plavba určená pro studenty a absolventy arts managamentu, cenu nabízíme královsky vstřícnou. Těšte se na týden se zběsilým dr. Kubašem jako kapitánem…

KDY

31. 8. – 9. 9. 2018
Přihlášky uzavíráme 30. 5. 2018, či dříve po naplnění kapacity

KAM

ZA KOLIK

10 900 Kč pro studenty Arts managementu
12 400 Kč pro absolventy Arts managementu
Platební podmínky
Záloha 5 900 Kč (pro absolventy 7 400 Kč) do 30. 5. 2018
Doplatek 5 000 Kč do 30. 6. 2018
Číslo účtu pro platbu je doručeno e-mailem na základě vyplněné přihlášky.

PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY

Všeobecná ustanovení
Za jednotlivé lodě má hlavní odpovědnost za řízení kapitán (dále „skipper“), proto skipperovi zůstává ponechána volba plavební trasy. On také rozhoduje o tom, kdy se může plout, kam povede trasa a kdy a jak se bude vjíždět do přístavu.
Každý člen posádky odpovídá sám za sebe a zbavuje skippera veškerého ručení, jestliže dojde ke škodě osob nebo předmětů způsobeného členem posádky.
Skipper bude výslovně zbaven veškerého ručení vůči členům posádky za osobní škodu, pokud by skipper přímo nezpůsobil zranění člena posádky, nebo se za ně nemusel odpovídat pro hrubou nedbalost. Každý člen posádky je sám odpovědný za své vlastní zdraví.
Předmětem ustanovení je použití lodi a jejího zařízení členy posádky včetně s tím spojeného přirozeného opotřebení lodi a jejího zařízení.
Dále jsou předmětem ustanovení obvyklé služby zástupce pronajímatele ve výchozím přístavu lodi a pojištění lodního trupu s vlastním zařízením lodi proti škodám a povinné ručení za loď.
Uzavřená pojištění nekryjí poškození osob na palubě, škody na předmětech vnesených na palubu, jakož i škody vzniklé z úmyslu nebo z hrubé nedbalosti. Při škodách vzniklých z úmyslu nebo hrubé nedbalosti se účastník vystavuje postihu.
Práva a povinnosti pořadatele
Pořadatel zajistí pro akci lodě – plachetnice se skippery odpovídající počtu účastníků.
Pořadatel inkasuje za plavbu částku ve výši 14 900 Kč, jejíž součástí je pronájem lodi a přidruženého vybavení, pojištění lodi, služby skippera, pobytové taxy celé posádky, závěrečný úklid lodě, člun a lůžkoviny.
Pořadatel zajistí služby českého skippera pro každou loď, který má odpovídající praxi, certifikaci, dovednosti a znalosti tamních vod.
Pořadatel ani kapitáni nemohou ovlivnit případné meteorologické problémy.
Práva a povinnosti účastníka
Každý účastník je povinen se před akcí pojistit pro cestu do zahraničí. Doporučujeme se pojistit na kategorii rizikový sport a dále proti škodám způsobeným jeho osobou v zahraničí.
Každý účastník se spolupodílí na stravování dle dohody posádky, posádka zajistí stravu i skipperovi, kterému i vaří. Dále se posádka podílí na dopravě skippera na místo vyplutí.
Každý člen posádky bude pod vedením skippera spolupracovat při plavbě, držení hlídek při případné noční plavbě a plně dbát pokynů skippera. Každý člen posádky bude pomáhat s prací na lodi.