Ego v Egeji

EGO V EGEJI VÁS PONOŘÍ
DO MAGICKÉ HLUBINY

25. 8. – 3. 9. 2017

První Ego v Egeji jsme dělali minulý rok v květnu, pro který se z jistých důvodů vžilo označení Egejská nula. Ten důvod je silný vítr, který v Řecku zpravidla vane, z předpovědí to často vypadalo, že foukat bude nula a vždy tam bylo tak o deset uzlanů více…
Ale k věci. Řecko nás ohromilo, nejen svou krásou, ale i mentalitou ostrovních Řeků, kteří nevidí v jachtařích zdroj jednoduchého turistického zisku. Řecko je tuze srdečné, milé, pohostinné, levné a čarovné.
Řeckem v tomto případě myslím Kyklády, které se rozkládají na východ od Athén v Egejském moři. Kykládské soustroví čítá přes 30 větších ostrovů, každý je jiný, každý dýchá trochu jinou atmosférou, dějinami, podobou, ať už tou vnější nebo vnitřní…
Naše trasa bude více než jindy odvislá od větrů, neříkám od počasí, protože v tomto období by tam mělo být pořád jasno a jakože hodně dost teplo. Trasa je, jako vždy, ambiciózní, chceme doskákat přes celé Kyklády až na jeho nejvýchodnější ostrov Amorgos, který je mimo jiné známý jako dějiště legendárního filmu Magická hlubina vyprávějící příběh dvou velkých freediverů (potápěčů na nádech). Vystoupíme nahoru do kláštera a odtamtud budeme v úžasu mlčet. A potom doskákáme přes ostrovy zase zpět. Uplujeme v plném slunci jistě více než 300 majlí. V předběžném plánu je navštívení ostrovů Serifos, Sikinos, Ios, Amorgos, Naxos, Kythnos.

KDY

25. 8. – 3. 9. 2017
Přihlášky uzavíráme 30. 4. 2017, či dříve po naplnění kapacity.

KAM

ZA KOLIK

14 600 Kč
Platební podmínky
Záloha 7 600 Kč do 30. 4. 2017
Doplatek 7 000 Kč do 30. 6. 2017
Číslo účtu pro platbu je doručeno e-mailem na základě vyplněné přihlášky.

JAK SI UDĚLAT ARTS JACHTU LEVNĚJŠÍ

Díky všem, kteří jezdí na Arts jachtu. Arts jachta je vlastně takový sociální diferenciál! Potkal jsem díky ní tolik zajímavých lidí a všechny mé dosavadní přátelé poznal o dost lépe.
Nenechali jsme si jachting pro sebe, ani vy si ho nenechávejte pro sebe. A já Vám za to rád poděkuji 10% slevou za nového Arts jachta námořníka. Přiveďte mezi nás další námořníky, slevy se samozřejmě sčítají.

PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY

Všeobecná ustanovení
Za jednotlivé lodě má hlavní odpovědnost za řízení kapitán (dále „skipper“), proto skipperovi zůstává ponechána volba plavební trasy. On také rozhoduje o tom, kdy se může plout, kam povede trasa a kdy a jak se bude vjíždět do přístavu.
Každý člen posádky odpovídá sám za sebe a zbavuje skippera veškerého ručení, jestliže dojde ke škodě osob nebo předmětů způsobeného členem posádky.
Skipper bude výslovně zbaven veškerého ručení vůči členům posádky za osobní škodu, pokud by skipper přímo nezpůsobil zranění člena posádky, nebo se za ně nemusel odpovídat pro hrubou nedbalost. Každý člen posádky je sám odpovědný za své vlastní zdraví.
Předmětem ustanovení je použití lodi a jejího zařízení členy posádky včetně s tím spojeného přirozeného opotřebení lodi a jejího zařízení.
Dále jsou předmětem ustanovení obvyklé služby zástupce pronajímatele ve výchozím přístavu lodi a pojištění lodního trupu s vlastním zařízením lodi proti škodám a povinné ručení za loď.
Uzavřená pojištění nekryjí poškození osob na palubě, škody na předmětech vnesených na palubu, jakož i škody vzniklé z úmyslu nebo z hrubé nedbalosti. Při škodách vzniklých z úmyslu nebo hrubé nedbalosti se účastník vystavuje postihu.
Práva a povinnosti pořadatele
Pořadatel zajistí pro akci lodě – plachetnice se skippery odpovídající počtu účastníků.
Pořadatel inkasuje za plavbu částku ve výši 14 600 Kč, jejíž součástí je pronájem lodi a přidruženého vybavení, pojištění lodi, služby skippera, pobytové taxy celé posádky, závěrečný úklid lodě, člun a lůžkoviny.
Pořadatel zajistí služby českého skippera pro každou loď, který má odpovídající praxi, certifikaci, dovednosti a znalosti tamních vod.
Pořadatel ani kapitáni nemohou ovlivnit případné meteorologické problémy.
Práva a povinnosti účastníka
Každý účastník je povinen se před akcí pojistit pro cestu do zahraničí. Doporučujeme se pojistit na kategorii rizikový sport a dále proti škodám způsobeným jeho osobou v zahraničí.
Každý účastník se spolupodílí na stravování dle dohody posádky, posádka zajistí stravu i skipperovi, kterému i vaří. Dále se posádka podílí na dopravě skippera na místo vyplutí.
Každý člen posádky bude pod vedením skippera spolupracovat při plavbě, držení hlídek při případné noční plavbě a plně dbát pokynů skippera. Každý člen posádky bude pomáhat s prací na lodi.