JAK NA ARTS JACHTU


Pořádně proklikejte web
Pořádně proskrolujte náš facebook

PŘEDODJEZDOVÁ SETKÁNÍ

Já vím, i přesto můžete mít miliony otázek. Proto se scházíme před odjezdem vždy minimálně dvakrát, abychom se viděli, představili místa, kam míříme a poradostnili jsme se.
Na prvním setkání představíme, co nás čeká, a zodpovíme všechny dotazy. Uvidíte ostatní námořníky a uvidíte kapitány. A hlavně, okusíme spolu první závany srdečnosti Arts jachta akcí.
Na setkání druhém, které už někdy probíhá pouze na bázi dané lodi, se vyladí strava, jídelníček na lodi a doladí se všechny předodjezdové detaily. Krom toho se pravidelně neformálně setkáváme, sledujte náš newsletter a facebook.
A vždy platí. Mario ví všechno. Napište mu email na mario@artsjachta.cz nebo mu rovnou volejte na 777 221 725.