SICILSKÝ KMOTŘENEC


BUDEME MAFIÁNY TYRHÉNSKÉHO MOŘE. BUDEME FAMIGLIA KRADOUCÍ SOPTÍCÍ PERLY LIPARSKÝCH OSTROVŮ.

29. 6. – 8. 7. 2018 (2 dny státní svátek)

Přiznáváme. Původně jsme se trochu zbláznili a chtěli obeplout celou Sicílii, včetně Malty, za dva týdny. Já budu upřímný. Asi bychom to nestihli. Proto jsme změnili plány, což bylo prudce uvítáno a rezervace se plní.
Pojedeme pouze na týden, z legendárního Palerma. Ale bacha, moc si ho nemalujte. Raději si malujte sicilské pobřeží a Liparské ostrovy, kde světe div se, jsou stále činné sopky. A my na ně vyjdeme. Jakože fakt. Takže obrázek v hlavě, moře a z něho se vynořují činné sopky. Ano, je to u nás v Evropě.
Upozorňujeme ale, že to může více fučet. Ne nadarmo zde dle řecké mytologie sídlil bůh větru Ailos, no a Odysseus nedbal jeho rady, ať neotevírá měch s větrem, který mu daroval. Červenec a srpen je však v této oblasti klidné období, tož směle za sluncem!

KDY

29. 6. – 8. 7. 2018 (2 dny státní svátek)
Přihlášky uzavíráme 30. 4. 2018, či dříve po naplnění kapacity

KAM

ZA KOLIK

14 900 Kč
Platební podmínky
Záloha 7 900 Kč do 30. 3. 2018
Doplatek 7 000 Kč do 30. 5. 2018
Číslo účtu pro platbu je doručeno e-mailem na základě vyplněné přihlášky.

JAK SI UDĚLAT ARTS JACHTU LEVNĚJŠÍ

Díky všem, kteří jezdí na Arts jachtu. Arts jachta je vlastně takový sociální diferenciál! Potkal jsem díky ní tolik zajímavých lidí a všechny mé dosavadní přátelé poznal o dost lépe.
Nenechali jsme si jachting pro sebe, ani vy si ho nenechávejte pro sebe. A já Vám za to rád poděkuji 10% slevou za nového Arts jachta námořníka. Přiveďte mezi nás další námořníky, slevy se samozřejmě sčítají.

PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY

Všeobecná ustanovení
Za jednotlivé lodě má hlavní odpovědnost za řízení kapitán (dále „skipper“), proto skipperovi zůstává ponechána volba plavební trasy. On také rozhoduje o tom, kdy se může plout, kam povede trasa a kdy a jak se bude vjíždět do přístavu.
Každý člen posádky odpovídá sám za sebe a zbavuje skippera veškerého ručení, jestliže dojde ke škodě osob nebo předmětů způsobeného členem posádky.
Skipper bude výslovně zbaven veškerého ručení vůči členům posádky za osobní škodu, pokud by skipper přímo nezpůsobil zranění člena posádky, nebo se za ně nemusel odpovídat pro hrubou nedbalost. Každý člen posádky je sám odpovědný za své vlastní zdraví.
Předmětem ustanovení je použití lodi a jejího zařízení členy posádky včetně s tím spojeného přirozeného opotřebení lodi a jejího zařízení.
Dále jsou předmětem ustanovení obvyklé služby zástupce pronajímatele ve výchozím přístavu lodi a pojištění lodního trupu s vlastním zařízením lodi proti škodám a povinné ručení za loď.
Uzavřená pojištění nekryjí poškození osob na palubě, škody na předmětech vnesených na palubu, jakož i škody vzniklé z úmyslu nebo z hrubé nedbalosti. Při škodách vzniklých z úmyslu nebo hrubé nedbalosti se účastník vystavuje postihu.
Práva a povinnosti pořadatele
Pořadatel zajistí pro akci lodě – plachetnice se skippery odpovídající počtu účastníků.
Pořadatel inkasuje za plavbu částku ve výši 14 900 Kč, jejíž součástí je pronájem lodi a přidruženého vybavení, pojištění lodi, služby skippera, pobytové taxy celé posádky, závěrečný úklid lodě, člun a lůžkoviny.
Pořadatel zajistí služby českého skippera pro každou loď, který má odpovídající praxi, certifikaci, dovednosti a znalosti tamních vod.
Pořadatel ani kapitáni nemohou ovlivnit případné meteorologické problémy.
Práva a povinnosti účastníka
Každý účastník je povinen se před akcí pojistit pro cestu do zahraničí. Doporučujeme se pojistit na kategorii rizikový sport a dále proti škodám způsobeným jeho osobou v zahraničí.
Každý účastník se spolupodílí na stravování dle dohody posádky, posádka zajistí stravu i skipperovi, kterému i vaří. Dále se posádka podílí na dopravě skippera na místo vyplutí.
Každý člen posádky bude pod vedením skippera spolupracovat při plavbě, držení hlídek při případné noční plavbě a plně dbát pokynů skippera. Každý člen posádky bude pomáhat s prací na lodi.